News

Last Updated 27 January 2015

Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Persbericht

100 jaar Armeense genocide in het kader van Holocaust Memorial Day
Met een lezing van Dr. Ugur Umit Ungor

Den Haag, 27 januari 2015 – De eerste publieke activiteit die dit jaar in Nederland gewijd wordt aan de herdenking van 100 jaar Armeense genocide, zal op 30 januari plaatsvinden in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van Holocaust Memorial Day en wordt georganiseerd door de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) in samenwerking met de Armeense Studentenvereniging Gladzor (ASV Gladzor).

Dr. Ugur Umit Ungor, Universitair Hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Onderzoeker aan het NIOD: Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies zal een lezing geven over “Oorzaken en verloop van de genocide”. De lezing wordt gegeven in het Nederlands.

Ook zal er een presentatie worden gegeven van de herdenkingsactiviteiten voor de Armeense genocide in 2015 in Nederland en wereldwijd.

Datum:              Vrijdag, 30 januari 2015
Tijd:                  15.00 – 17.00 uur
Plaats:               CREA Muziekzaal
Adres:               Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV  Amsterdam
Aanmelding:     Noodzakelijk via info@faon.nl – Toegang is gratis


Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Address: Weesperstraat 91 – 2574 VS The Hague, The Netherlands
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release

Armenian Genocide Centennial Event as part of Holocaust Memorial Day
With a lecture by Dr. Ugur Umit Ungor

The Hague, 27 January 2015 – The first public event in the Netherlands this year dedicated to the 100th anniversary of Armenian Genocide, will take place on 30 January in Amsterdam. This event is organised by the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON) in cooperation with the Armenian Students’ Association Gladzor (ASV Gladzor) as part of Holocaust Memorial Day (HMD) coordinated by the Dutch Institute for War, Holocaust and Genocide Studies NIOD.

A lecture will be given by Associate Professor of History at the University of Utrecht, and Researcher at the NIOD: Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Dr. Ugur Umit Ungor on “Causes and course of the genocide”. The lecture is in Dutch.

The programme of the Armenian Genocide centennial events in 2015 in the Netherlands and worldwide will also be presented.

Date: Friday, 30 January 2015
Time: 3 to 5 p.m.
Place: CREA Muziekzaal
Address: Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam, The Netherlands
Reservation: Necessary by e-mail: info@faon.nl – Admission is free


Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա (FAON)
Հասցե` Weesperstraat 91 – Հաագա, Նիդերլանդներ
Կայքէջ` www.faon.nl
Էլ. փոստ` info@faon.nl

Մամլո հաղորդագրություն

Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառում Հոլոքոստի հիշատակի օրվա շրջանակում
Դր. Ուգուր Ումիթ Ունգորի դասախոսությունը

Հաագա, 27 հունվարի 2015 – Նիդերլանդներում այս տարվա առաջին հանրային միջոցառումը նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին տեղի կունենա հունվարի 30-ին Ամստերդամում: Այս միջոևառումը կազմակերպվել է Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի (FAON) և Հայ ուսանողական «Գլաձոր» միության (ASV Gladzor) համագործակցությամբ` Հոլոքոստի հիշատակի օրվա (HMD) շրջանակում:

«Ցեղասպանության պատճառների և ընթացքի» մասին դասախոսությամբ հանդես կգա Ուտրեխտի համալսարանի պատմության դասախոս և Պատերազմի, Հոլոքոստի և ցեղասպանության հետազոտությունների ինստիտուտի (NIOD) գիտաշխատող դոկտոր Ուգուր Ումիթ Ունգորը: Դասախոսության լեզուն հոլանդերեն է:

Կներկայացվի Հոլանդիայում և աշխարհի այլ վայրերում Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը:

Թվական` Ուրբաթ, 30 հունվարի 2015
Ժամը` 15.00 – 17.00
Վայրը` CREA Muziekzaal
Հասցեն՝ Nieuwe Achtergracht 170 – 1018 WV Amsterdam, The Netherlands
Տեղերը` Հարկավոր է ապահովել էլ. նամակով` info@faon.nl – Մուտքն ազատ է
PosterHMD2015A4


Samenwerkende Armeense Organisaties:
Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON
Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie • Hay Tad

Persbericht
Aangifte ontkenning Armeense genocide

Den Haag 27 juni 2014 – De Samenwerkende Armeense Organisaties, te weten de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) en het Nederlands Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie (Hay Tad), hebben vandaag aangifte gedaan tegen de organisatoren, sprekers en deelnemers van een Turkse demonstratie op 1 juni 2014 in Almelo die gericht was tegen het genocidemonument op het privé terrein van de Armeense Kerk in Almelo. Tijdens de demonstratie met zo’n 3000 deelnemers uit verschillende steden van Nederland werd door de demonstranten in diverse bewoordingen de Armeense genocide ontkend. Ook werden anti-Armeense leuzen gescandeerd.

Volgens de Samenwerkende Armeense Organisaties is er sprake van groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat tegen het Armeense volk, waarbij het artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht zijn overtreden.

Over de demonstratie zijn door de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Harry van Bommel (SP), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP) en Raymond de Roon (PVV) schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister van Veiligheid en Justitie. Behalve over de ontkenning van de Armeense genocide gaan de vragen o.a. ook over de organisatie van de demonstratie, die blijkens pamfletten uitging van Diyanet, het “Presidium voor Godsdienstzaken” van Turkije, waarin ook gratis busvervoer naar de demonstratie door deze organisatie werd aangeboden.

Over de Armeense genocide bestaat in wetenschappelijke kring internationale consensus. Het Nederlandse parlement is in 2004 de Armeense genocide unaniem erkend (motie Rouvoet).


Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
24 april comité voor erkenning en herdenking van de Armeense genocide 1915
E-mail: info@faon.nl
                              

PersberichtHerdenking 98 jaar Armeense genocide

•Herdenkingsconcert op 19 april in Den Haag
•Kranslegging op 24 april bij het genocide-monument in Assen
•Deelname vanuit de FAON aan herdenking in Istanbul

Den Haag, 16 april 2013 ­ Met een herdenkingsconcert op 19 april in Den Haag en een herdenkingsbijeenkomst in Assen op 24 april besteedt het 24 april Comité van de FAON dit jaar aandacht aan het feit dat 98 jaar geleden de Armeense genocide plaatsvond in het Ottomaanse Rijk. Zoals bekend is 24 april de datum, waarop wereldwijd Armeniërs herdenkingsactiviteiten organiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de genocide,

Het herdenkingsconcert vindt op 19 april plaats in de Doopsgezinde Kerk in Haagse Paleisstraat.

Het programma bevat een optreden van het Nederlandse Projectkoor en -ensemble Armeens Oratorium o.l.v. Ines Leijen, dat het Oratorium van Khachatur Avetisyan in het Armeens zal uitvoeren. De jeugddansgroep van de Vereniging Abovian o.l.v. Gagik Avetisyan zal de dansen “Karavaan” en “Volkerenmoord” presenteren. Het woord zal o.a. worden gevoerd door de ambassadeur van de Republiek Armenië H.E. Mevrouw Dziunik Aghajanian, ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind, Fractievoorzitter van SGP in de Tweede Kamer Kees van der Staaij, directeur van het CIDI mevrouw Esther Voet, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie Leen van Dijke, de winnaar van het TV programma ‘Premier Gezocht’ Gor Khatchityan en vertegenwoordigers van Armeense organisaties in Nederland.

Datum: Vrijdag, 19 april 2013
Tijd: 20.00 uur (kerkzaal open om 19.15 uur)
Plaats: Kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente te Den Haag
Adres: Paleisstraat 8 – 2514 JA Den Haag

Op 24 april komen de Armeniërs en andere belangstellenden bijeen in Assen. Na een plechtigheid met een korte dienst en kranslegging bij het Armeense genocidemonument vindt er een bijeenkomst plaats met sprekers, muziek en voordracht in de aula van De Boskamp in aanwezigheid van de ambassadeur van de Republiek Armenië H.E. mevrouw Dziunik Aghajanian. De herdenking wordt georganiseerd door het 24 april comité van de FAON in samenwerking met de Stichting Armenia in Assen.

Datum: Woensdag, 24 april 2013
Tijd:  13.00 uur
Plaats: Begraafplaats de Boskamp in Assen
Adres:  Boskamp 5 – 9405 NN Assen


Een delegatie van Armeniërs uit Europa, waaronder ook uit Nederland, zal dit jaar op 24 april samen met enkele Turkse organisaties, aan een herdenking van de Armeense genocide in Istanbul deelnemen.

Vanaf 21 tot 25 april bezoekt een Europese delegatie voor het eerst Istanbul voor de herdenking van de Armeense genocide aldaar. De delegatie is door de European Grassroots Antiracist Movement gevormd op verzoek van de Turkse organisaties “DurDe” en Human Rights Association, die al 4 jaar in Turkije de genocide herdenken. De delegatie bestaat zowel uit personen vanuit de anti-racisme beweging als uit Europese Armeniërs. Ook vanuit Nederland vertegenwoordigers van de FAON zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De delegatie zal aan verschillende herdenkingsbijeenkomsten deelnemen. Op 24 april zal de delegatie aan de herdenking van de Armeense genocide op het Taksimplein in Istanbul deelnemen.


Over 2 jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat de oorspronkelijke bewoners, Armeniërs en andere christenen, door uitroeiing en verdrijving uit het Ottomaanse Rijk verdwenen. Anderhalf miljoen Armeniërs kwamen om bij deze genocide. Overlevenden konden na hun vlucht niet terugkeren, de eigendommen werden door de Turkse staat toegeëigend, eeuwenoud Armeense erfgoed en alles wat nog aan de Armeense aanwezigheid herinnerde wordt tot op de dag van vandaag vernietigd. Turkije volhardt in ontkenning van de genocide, maar ook daar gaan steeds meer stemmen op om het verleden onder ogen te zien. De komende 2 jaar zal het 24 april Comité op een aantal terreinen activiteiten ontplooien ter voorbereiding op de 100 jaar herdenking.


Een artikel in NRC Handelsblad van 2 April 2012 over de rol van Armeniërs in 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

NRC Handelsblad
2 april 2012
De Wereld, pagina 2 – 3

Eigenlijk is het 400 jaar met de Armeniërs…

Armenian Church AmsterdamArmeense Kerk in Amsterdam

Edward Geelhoed

Wat nou vierhonderd jaar handelsrelaties met Turkije? Het waren etnische Armeniërs die vanuit het Ottomaanse Rijk begin zeventiende eeuw op de Amsterdamse markten katoen en zijde verhandelden, zegt de Nederlandse historicus René Bekius, die vele jaren onderzoek deed in het stadsarchief van Amsterdam.

De half-Armeense Inge Drost, secretaris van Abovian, de Armeense vereniging in Nederland, verzucht dat de Armeniërs voor geen enkele feestelijkheid zijn uitgenodigd. „Tot nu toe niet”, zegt ze diplomatiek. Miskend, dat voelen de Armeniërs zich.

De Armeniërs vormden een christelijke minderheid in het pluriforme Ottomaanse Rijk, evenals Joden en Grieken. De Armeense diaspora verspreidde zich over de wereld. Begin 1600 waren het de Perzische Armeniërs die als eersten in Nederland aankwamen, waarna binnen een aantal jaren de Ottomaanse Armeniërs volgden. „De islamitische Ottomanen mochten geen internationale handel drijven wegens hun geloof”, vertelt Bekius. Vanuit zijn Amsterdamse grachtenpand kijkt hij aan tegen een Armeense kerk uit 1714. „Spreken over Turken als eerste kooplieden impliceert dat het moslims waren, wat niet het geval kan zijn. De Armeniërs sprongen indertijd in dat gat, eigenden zichzelf een niche toe.” Op een ets van Pieter Bast uit 1611 staat een oriëntaals ogende man met tulband afgebeeld, uitkijkend over het Amsterdamse IJ. Een vroege zakenman, denkt Bekius. De legenda toont ‘Persiaan’. „Dat was een synoniem voor Armeniër.”

De Armeense Nederlander Inge Drost is niet verrast dat haar geschiedenis niet in beeld is. „Ik zie vaak dat de aanwezigheid van Armeniërs in het huidige Turkije, zelfs voor de periode van de genocide, systematisch wordt ontkend en verzwegen”, zegt Drost. „De Armeense geschiedenis in de regio dateert van ver voor het Ottomaanse Rijk, maar die feiten passen niet goed in de door Turkije geconstrueerde historie.”

De eerste groep Ottomaanse Armeniërs die zich permanent in Amsterdam vestigde, deed dat omstreeks 1660, ontdekte Bekius. „In de tweede helft van de achttiende eeuw streefden de Grieken de Armeniërs voorbij als voortvarendste kooplui. Maar de belangrijke rol van Armeniërs in de Ottomaanse handel wordt stelselmatig onderschat. Zeker tijdens deze viering.”


Radio 4 Nederland 30 January 2012

15:28:04
Arutiunian, Alexander
Trompetconcert in A
Balsom, Alison [trompet]
BBC Scottisch Symphony Orchestra
Renes, Lawrence
EMI
6 78590 2


29.01.2012

Aronian zegeviert in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE – Levon Aronian heeft de 74e editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee gewonnen. De Armeense schaakgrootmeester, Meer…


Aronian Wins Tournament, Closes in on World No. 1

Sunday, 29 January 2012

Aronian Wins Tournament, Closes in on World No. 1
WIJK AAN ZEE, The Netherlands (A.W.)—On Jan. 29, Armenian chess player Levon Aronian, currently ranked no. 2 in the world, won first place at the prestigious Tata Steel Tournament in Wijk aan Zee, closing in on world no. 1 Magnus Carlsen of Norway.

Aronian secured first place with 9 points, a full point ahead of Carlsen, Taimur Radjabov (Azerbaijan), and Fabiano Caruana (Italy).

He has shared first place at Wijk aan Zee twice before, in 2007 with Veselin Topalov (Bulgaria) and Radjabov, and in 2008 with Carlsen. His victory this year, a full-point ahead of the rest of the field, is testament to his brilliant performance at the tournament.

Aronian, 29, has registered a number of top tournament victories in recent years and has cemented his position as one of the top chess players in the world today. He also led Armenia’s national team to victories in the Chess Olympiad (2006 and 2008) and in the World Team Championships (2011).

Held since 1938 under different names, the Tala Steel Tournament boasted the participation of 11 of the world’s top 20 chess players. This year, the tournament set a record in terms of the average rating of the participants.

Armenian community from the Netherlands and Belgium with Levon Aronian after the press conference on 29 January 2012