ANBI

Last updated: 19 June 2023
Armeense Culturele Vereniging Abovian (ACVA)
Adres: Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag
Telefoon: +31704490209
Email: info@abovian.nl
K.v.K. 40411202
RSIN/Fiscaal nummer 81.65.71.417
Datum oprichting: 19 juni 1984
Datum akte statutenwijziging: 28 oktober 2016
Rechtsvorm: Volledig rechtsbevoegde vereniging
Bankrekening: NL77ABNA0517435489

Doelstelling
1. Het instandhouden van de Armeense identiteit en de Armeense volkstradities
2. Het bevorderen van de culturele en vriendschappelijke betrekkingen in de ruimste zin des woords, tussen het Nederlandse en Armeense volk
3. Het versterken van de culturele en vriendschappelijke betrekkingen van de Armeense gemeenschap in Nederland met het moederland Armenië en de Armeense gemeenschap in de diaspora.

Beleidsplan
1. Het organiseren van culturele activiteiten, cursussen en informatiedagen over Armeense en Nederlandse taal, geschiedenis en beschaving, lezingen over maatschappelijke thema’s, het geven van zang- en danslessen, het instandhouden van de jeugddans- en zanggroepen, tentoonstellingen over de Armeense en Nederlandse kunst, sportevenementen enz.
2. Het leggen van contacten en bevorderen van samenwerking met de Armeense en in Nederland actieve culturele, onderwijskundige en maatschappelijke instellingen
3. Het uitgeven van publicaties, die kennis omtrent Armenië, Armeense diaspora, Armeense cultuur en beschaving verspreiden

Bestuurssamenstelling November 2022
Mato Hakhverdian (Voorzitter)
Inge Drost (Secretaris)
Vahe Petrosjan (Penningmeester)
Avo Geragousian (Bestuurslid)
Arman Melikjan (Bestuurslid)
Mariné Pahlevanian (Bestuurslid)
Vigen Nazarian (Bestuurslid)
Moushegh Melkonyan (Bestuurslid)
Kristina Wirabian (Bestuurslid)
Armine Stepanyan (Bestuurslid)

Beloning
De vrijwilligers van de Vereniging krijgen een vergoeding voor de door hun gemaakte onkosten met name reiskosten en gebruik eigen middelen (telefoon, auto enz.)

Financiën 2022

Resultaten 31-12-2022
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 12791,29          
      b. Variabele huisvestingslasten 4257,72 3255,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 18473,77 11500,80
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 2310,66 0,00
IV. Contributie/donatie           8265,00
V. Subsidies en bijdrage fondsen           14825,00
VI. Resultaat: 12,76          
Totaal: 37846,20 37846,20
Balans 31-12-2022
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2022 00,00          
II. Vooruitontvangen contributie 2023           100,00
III. Voorraad goederen 82,00          
IV. Liquide middelen 11541,20          
V. Nog te betalen voor 2022           10927,50
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2022           582,94
      b. Resultaat 2022           12,76
Totaal 11623,20 11623,20
Financiën 2021

Resultaten 31-12-2021
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 12456,96          
      b. Variabele huisvestingslasten 774,56 4405,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 14157,10 4549,89
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 2915,68 3,27
IV. Contributie/donatie           2863,00
V. Subsidies en bijdrage fondsen           18478,00
VI. Resultaat:           5,14
Totaal: 30304,30 30304,30
Balans 31-12-2021
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2021 00,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 00,00          
III. Voorraad goederen 56,00          
IV. Liquide middelen 11416,20          
V. Nog te betalen voor 2021           10889,26
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2021           588,08
      b. Resultaat 2021 5,14          
Totaal 11477,34 11477,34
Financiën 2020
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020

Resultaten 31-12-2020
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 12314,61          
      b. Variabele huisvestingslasten 3529,61 2075,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 11438,10 3742,70
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 8916,58 10,83
IV. Contributie/donatie           14518,37
V. Subsidies en bijdrage fondsen           15841,52
VI. Resultaat:           10,48
Totaal: 36198,90 36198,90
Balans 31-12-2020
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2020 00,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 00,00          
III. Voorraad goederen 49,00          
IV. Liquide middelen 12141,04          
V. Nog te betalen voor 2020           11601,96
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2020           598,56
      b. Resultaat 2020 10,48          
Totaal 15988,93 15988,93
Financiën 2019
Resultaten 31-12-2019
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11981,23          
      b. Variabele huisvestingslasten 2360,58 1656,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 23094,22 11101,25
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 2021,76 98,83
IV. Contributie/donatie           12067,88
V. Subsidies en bijdrage fondsen           14504,00
VI. Resultaat:           29,83
Totaal: 39457,79 39457,79
Balans 31-12-2019
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2019 00,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 00,00          
III. Voorraad goederen 65,00          
IV. Liquide middelen 15894,10          
V. Nog te betalen voor 2019           15360,54
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2019           628,39
      b. Resultaat 2018 29,83          
Totaal 15988,93 15988,93
Financiën 2018
Resultaten 31-12-2018
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11755,43          
      b. Variabele huisvestingslasten 2581,84 770,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 25225,90 11961,89
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 1831,41 287,39
IV. Contributie/donatie           10006,87
V. Subsidies en bijdrage fondsen           18357,00
VI. Resultaat:           11,43
Totaal: 41394,58 41394,58
Balans 31-12-2018
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2018 00,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 00,00          
III. Voorraad goederen 65,00          
IV. Liquide middelen 15715,52          
V. Nog te betalen voor 2018           15152,13
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2018           639,82
      b. Resultaat 2018 11,43          
Totaal 15791,95 15791,95
Financiën 2017
Resultaten 31-12-2017
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11580,81          
      b. Variabele huisvestingslasten 2228,66 200,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 26162,14 16008,07
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 974,19 515,68
IV. Contributie/donatie           3917,85
V. Subsidies en bijdrage fondsen           20332,00
VI. Resultaat: 27,80          
Totaal: 40973,60 40973,60
Balans 31-12-2017
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2017 840,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 959,93          
III. Voorraad goederen 59,00          
IV. Liquide middelen 14334,03          
V. Nog te betalen voor 2017           15553,14
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01-2017           612,02
      b. Resultaat 2017           27,80
Totaal 16192,96 16192,96
Financiën 2016
Resultaten 31-12-2016
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11564,95          
      b. Variabele huisvestingslasten 1733,32 450,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 24324,60 11944,23
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 1490,95 709,44
IV. Contributie/donatie           3658,30
V. Subsidies en bijdrage fondsen           22338,74
VI. Resultaat:           13,11
Totaal: 39113,82 39113,82
Balans 31-12-2016
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2016 390,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 946,21          
III. Voorraad goederen 47,00          
IV. Liquide middelen 14063,66          
V. Nog te betalen voor 2016           14534,85
VI. Kruisposten           300,00
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2016           625,13
      b. Resultaat 2016 13,11          
Totaal 15459,98 15459,98
Financiën 2015

Resultaten 31-12-2015
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11642,51          
      b. Variabele huisvestingslasten 1724,40 1200,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 22164,06 7193,52
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 2069,14 821,50
IV. Contributie/donatie           5535,87
V. Subsidies en bijdrage fondsen           22886,00
VI. Resultaat: 36,78          
Totaal: 37636,89 37636,89
Balans 31-12-2015
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2015 340,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 945,56          
III. Voorraad goederen 58,00          
IV. Liquide middelen 9456,92          
V. Nog te betalen voor 2015           10175,35
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2015           588,35
      b. Resultaat 2015           36,78
Totaal 10800,48 10800,48
Financiën 2014

Resultaten 31-12-2014
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11473,51          
      b. Variabele huisvestingslasten 1998,29 397,50
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 23096,16 13381,12
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 1444,97 773,92
IV. Contributie/donatie           4107,65
V. Subsidies en bijdrage fondsen           19362,00
VI. Resultaat 9,26          
Totaal: 38022,19 38022,19
Balans 31-12-2014
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2014 480,00          
II. Voorraad goederen 72,00          
III. Liquide middelen 9849,35          
IV. Nog te betalen voor 2014           9313,00
V. Kruisposten           500,00
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2014           579,09
      b. Resultaat 2014           9,26
Totaal 10401,35 10401,35