ACVA

Last updated: 5 November 2016
Armeense Culturele Vereniging Abovian (ACVA)
Adres: Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag
Telefoon: +31704490209
Email: info@abovian.nl
K.v.K. 40411202
RSIN/Fiscaal nummer 81.65.71.417
Datum oprichting: 19 juni 1984
Datum akte statutenwijziging: 28 oktober 2016
Rechtsvorm: Volledig rechtsbevoegde vereniging
Bankrekening: NL77ABNA0517435489

Doelstelling
1. Het instandhouden van de Armeense identiteit en de Armeense volkstradities
2. Het bevorderen van de culturele en vriendschappelijke betrekkingen in de ruimste zin des woords, tussen het Nederlandse en Armeense volk
3. Het versterken van de culturele en vriendschappelijke betrekkingen van de Armeense gemeenschap in Nederland met het moederland Armenië en de Armeense gemeenschap in de diaspora.

Beleidsplan
1. Het organiseren van culturele activiteiten, cursussen en informatiedagen over Armeense en Nederlandse taal, geschiedenis en beschaving, lezingen over maatschappelijke thema’s, het geven van zang- en danslessen, het instandhouden van de jeugddans- en zanggroepen, tentoonstellingen over de Armeense en Nederlandse kunst, sportevenementen enz.
2. Het leggen van contacten en bevorderen van samenwerking met de Armeense en in Nederland actieve culturele, onderwijskundige en maatschappelijke instellingen
3. Het uitgeven van publicaties, die kennis omtrent Armenië, Armeense diaspora, Armeense cultuur en beschaving verspreiden

Bestuurssamenstelling November 2017
Mato Hakhverdian (Voorzitter)
Inge Drost (Secretaris)
Vahe Petrosjan (Penningmeester)
Avo Geragousian (Bestuurslid)
Arman Melikjan (Bestuurslid)
Edward Osipov (Bestuurslid)
Cihan Cicek (Bestuurslid)
Mariné Pahlevanian (Bestuurslid)
Albert Sargsyan (Bestuurslid)
Vigen Nazarian (Bestuurslid)
Svetlana Aghadjanyan (Bestuurslid / Zanglerares)
Varduhi Arakelyan (Bestuurslid / Lerares Armeens)

Beloning
De vrijwilligers van de Vereniging krijgen een vergoeding voor de door hun gemaakte onkosten met name reiskosten en gebruik eigen middelen (telefoon, auto enz.)

Financiën 2016

Resultaten 31-12-2016

Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11564,95          
      b. Variabele huisvestingslasten 1733,32 450,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 24324,60 11944,23
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 1490,95 709,44
IV. Contributie/donatie           3658,30
V. Subsidies en bijdrage fondsen           22338,74
VI. Resultaat:           13,11
Totaal: 39113,82 39113,82
Balans 31-12-2016
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2016 390,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 946,21          
III. Voorraad goederen 47,00          
IV. Liquide middelen 14076,77          
V. Nog te betalen voor 2016           14534,85
VI. Kruisposten           300,00
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2016           625,13
      b. Resultaat 2016 13,11          
Totaal 15459,98 15459,98
Financiën 2015

Resultaten 31-12-2015
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11642,51          
      b. Variabele huisvestingslasten 1724,40 1200,00
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 22164,06 7193,52
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 2069,14 821,50
IV. Contributie/donatie           5535,87
V. Subsidies en bijdrage fondsen           22886,00
VI. Resultaat: 36,78          
Totaal: 37636,89 37636,89
Balans 31-12-2015
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2015 340,00          
II. Vooruitbetaalde huur clubhuis 945,56          
III. Voorraad goederen 58,00          
IV. Liquide middelen 9456,92          
V. Nog te betalen voor 2015           10175,35
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2015           588,35
      b. Resultaat 2015           36,78
Totaal 10800,48 10800,48
Financiën 2014

Resultaten 31-12-2014
Totaal overzicht Uitgaven Inkomsten
I. Huisvesting                    
      a. Vaste huisvestingslasten 11473,51          
      b. Variabele huisvestingslasten 1998,29 397,50
II. Activiteiten, lessen, zang- en dansgroep 23096,16 13381,12
III. Organisatie, drukwerk, internet, bank 1444,97 773,92
IV. Contributie/donatie           4107,65
V. Subsidies en bijdrage fondsen           19362,00
VI. Resultaat 9,26          
Totaal: 38022,19 38022,19
Balans 31-12-2014
Totaal overzicht Activa Passiva
I. Te ontvangen bedragen 2014 480,00          
II. Voorraad goederen 72,00          
III. Liquide middelen 9849,35          
IV. Nog te betalen voor 2014           9313,00
V. Kruisposten           500,00
VI. Verenigingskapitaal                    
      a. Balanskapitaal per 01- 01- 2014           579,09
      b. Resultaat 2014           9,26
Totaal 10401,35 10401,35